CHÚNG TÔI MỞ CỬA TỪ THỨ HAI - THỨ BẢY 7:30 - 17:30
NHÀ SẢN XUẤT TỪ NHẬT BẢN VỚI HƠN 88 NĂM KINH NGHIỆM.

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN

Găng Cách Điện Cao Áp 26.5kV Yotsugi

DÒNG JAPAREX

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN CAO ÁP

Găng Cách Điện Hạ Áp Yotsugi

DÒNG JAPAREX

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP

Găng Cách Điện Hạ Áp (2 Lớp) Yotsugi

DÒNG JAPAREX

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP (2 LỚP) CHỐNG RÁCH